สำนักงานจัดหางาน จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพทำปานซอยและจองพารา ศิลปะของไทใหญ่ ให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ

คนพิการ ครอบครัวคนพิการผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุกว่า 30 คน เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพปานซอยและจองพาราให้กับคนพิการ และผู้สูงอายุ ที่สถาบันไทใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพทำปานซอยและจองพารา ช่วยให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และช่วยอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวไทใหญ่ใน จ.แม่ฮ่องสอนให้คงอยู่สืบไป

การทำปานซอยเป็นศิลปะของชาวไทใหญ่ เป็นการทำลวดลายต่างๆ จากกระดาษ สังกะสีและอลูมีเนียม เป็นงานฝีมือที่สวยงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจะนิยมนำมาตกแต่งวัด และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งนำไปประดับตกแต่งจองพาราซึ่งเป็นปราสาทจำลองที่สร้างขึ้น เพื่อรอรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังจากเสด็จไปโปรดพระมารดาในวันออกพรรษา ซึ่งการแห่จองพาราในงานปอยเหลินสิบเอ็ดหรืองานออกพรรษา เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอน

ขอบคุณ… https://goo.gl/btnGqM

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *