กสม.ห่วงปิดกั้นความก้าวหน้าคนตาบอด เหตุไม่มีข้อสอบเบรลล์ในหน่วยงานรัฐ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา ฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข ระบุว่า

จากการพูดคุยกับเครือข่ายคนพิการพบประเด็นที่น่ากังวลใน เรื่องการจัดสอบภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในการรับราชการของหน่วยงานราชการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) บางแห่ง ที่ไม่มีข้อสอบอักษรเบรลล์เพื่อให้คนพิการทางสายตาทดสอบ เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ว่าเป็นการปิดกั้นความก้าวหน้าในการรับราชการของคนพิการทางสายตา ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไข เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทัดเทียมผู้อื่น ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  โดยมีสาระสำคัญที่ระบุถึงหลักการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในเรื่องทรัพย์สินและการเข้าถึงบริการต่างๆ

โดยในเบื้องต้น กสม. จะจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเฉพาะต่อประเด็นการเข้าถึงสิทธิของคนพิการทางสายตาเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ฉัตรสุดา ยังได้ชื่นชมที่สถาบันการเงินบางแห่งมีการวางระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางการเงินของคนพิการ เช่น การให้เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเป็นพยานรับรองการเปิดบัญชีของคนพิการทางสายตาแทนญาติได้, การให้สิทธิคนพิการกู้ยืมเงินและซื้อขายหุ้นโดยไม่นำเหตุแห่งความพิการมาเป็นข้อพิจารณาในการกู้ยืมเงินและเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น หรือ การอนุญาตให้คนพิการทางสายตาใช้ลายนิ้วมือหรือภาพถ่ายแทนการลงลายมือชื่อในการทำบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการได้มากขึ้น

 

ขอบคุณ: https://thisable.me/content/2018/08/452

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *