“บิ๊กฉัตร” ชู “ขอนแก่นโมเดล” ต้นแบบช่วยคนพิการมีงานทำ

“บิ๊กฉัตร” ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ “ชุมชนร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ชี้ขอนแก่นโมเดลดันคนพิการเข้าตลาดแรงงาน เน้นเปิดพื้นที่-ลดข้อจำกัด ตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำ คาดเป็นต้นแบบเดินหน้าจ้างงานได้ตามเป้า 5.5 หมื่นอัตราในปี 62

วันที่ 22 สิงหาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชุมชนร่วมใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ(ศูนย์ล้อไม้บ้านทรัพย์สมบูรณ์) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดย สสส. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายคนพิการ และพัฒนาศูนย์เรียนรู้คนพิการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดขอนแก่นร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และภาคีเครือข่ายคนพิการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลดข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจ้างงานคนพิการ การสร้างประสิทธิภาพของกลไกการสร้างโอกาสการเข้าถึงอาชีพและการมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถือเป็นการดำเนินงานที่สำคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เครือข่ายคนพิการมีศักยภาพ มีอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้มีโอกาสมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคนพิการและคนไม่พิการผ่านการทำงาน ถือเป็นการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกด้าน ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“การพัฒนารูปแบบงานที่สอดคล้องกับบริบทของคนพิการที่อยู่นอกเขตเมือง คนพิการที่ไม่สามารถย้ายถิ่นฐานเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานใน 3 แนวทางคือ 1. การจ้างงานประจำในหน่วยงาน อาทิ รพ.สต., อบต., โรงเรียน, ศูนย์เด็กเล็ก 2. การจ้างงานบริการสังคม หรือ3. การส่งเสริมอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้พิการรุนแรงที่ไม่สามารถเข้าสู่การทำงานในหน่วยงานได้ อาทิ การปลูกเห็ด เลี้ยงสัตว์ ผลิตสินค้ากระเป๋า งานไม้ล้วนเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์ตามสมรรถนะและบริบทที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ซึ่งผมเชื่อว่าจากโมเดลการดำเนินงานของจังหวัดขอนแก่นนี้ จะเป็นต้นแบบในการเดินหน้าและขยายผลไปสู่เป้าหมายให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ต่างๆ และสนับสนุนอาชีพคนพิการตามแนวทางประชารัฐให้ได้ตามเป้าหมาย 55,445 อัตราทั่วประเทศ ได้ภายในปี 2562 นี้” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ปัจจุบัน สสส.มีภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินงานในพื้นที่1,773 หน่วยงานทั่วประเทศ โดยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เน้นการใช้องค์ความรู้ในการขยายเครือข่ายคนพิการ และผู้ดูแลให้รวมตัวร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมทำงานจนพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้ และเป็นที่ยอมรับของชุมชนมีกระบวนการทำงานที่โดดเด่น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐดูแลคนพิการ และส่งผลให้เกิดการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ 35ในหน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้นยังเกิดโครงการสำคัญ อาทิ ศูนย์ล้อไม้คนพิการบ้านทรัพย์สมบูรณ์ โดยสนับสนุนคนพิการที่มีศักยภาพให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนพึ่งตนเองได้, ธนาคารต้นไม้ ที่เชื่อมโยงและพัฒนาให้เกิดการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อสังคม เป็นโมเดลรองรับ พรบ.วิสาหกิจชุมชนด้านสุขภาพ คนพิการสามารถระดมทรัพยากรในพื้นที่มาแปรรูป เป็นต้นทุนในการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ในเชิงธุรกิจ จนเกิดรายได้ให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการได้

 

ขอบคุณ… http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/122642

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *