ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.กำแพงเพชร รับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

นายสมจิตร ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่าด้วยมูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับเด็กพิการจากครอบครัวยากจน และขาดโอกาส จากทั่วประเทศ โดยปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 107 ทุน ๆ ละ 5,000.-บาท

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้ประกาศรับสมัครเด็กพิการ เพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภทความพิการ ได้แก่ บุคคลออทิสติกชนิดรุนแรงและยากจน บุคคลพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร หรือกำลังศึกษาอยู่ มีเอกสารรับรองความพิการที่ชัดเจน (สมุดทะเบียนคนพิการ บัตรคนพิการ ใบรับรองแพทย์ เอกสารรับรองความพิการ ระบุว่ามีความพิการเท่านั้น) เป็นคนเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์

ผู้พิการที่มีสิทธิและประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 รายละเอียดสอบถามได้ที่ 055-714257 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มได้ที่ http://special-kpp.go.th/ (ขนาดไฟล์: 2711)

ขอบคุณ… https://goo.gl/cB49VU

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *