กรมการท่องเที่ยวร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

กรมการท่องเที่ยวร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พร้อมแสดงต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล รวมทั้งแสดงต้นแบบห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ในงาน Thailand Social Expo 2018 เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานที่สนใจนำไปปรับปรุง และสามารถติอต่อขอรับแบบไปดำเนินการได้

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสังคม ภายใต้หัวข้อ “Tourism and Sports for All” ภายในงาน Thailand Social Expo 2018 ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดขึ้น โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นกลุ่มคนทั้งมวล ซึ่งประกอบด้วยคนทุกเพศ ทุกวัย คนพิการ และมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาและออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยกรมการท่องเที่ยวได้นำแนวคิดต้นแบบห้องน้ำเพื่อคนทั้งมวล (User-friendly toilet under the guidance of The Department of Tourism) พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานนิทรรศการเพื่อคนตาบอดในหัวข้อ “สัมผัสแห่งความสุข ท่องเที่ยววิถีไทย อย่างยั่งยืน” มาจัดแสดงในงาน

กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำแบบมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 3 แบบ ประกอบด้วย ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำคนพิการมีงบประมาณในการก่อสร้างตั้งแต่ 2.1- 4.3 ล้านบาท ขณะนี้มีการนำแบบห้องน้ำสาธารณะไปก่อสร้างแล้ว 6 แห่ง คือ 1 .ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2. ศูนย์หัตถกรรมทอเสื่อกก ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

  1. สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 4. หาดนางทอง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา5. ท่าปอมคลองสองน้ำ ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 6. สวนสาธารณะรักษะวาริน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ หากชุมชนหรือหน่วยงานใดต้องการแบบมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะสามารถติดต่อขอรับแบบได้ที่กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ขอบคุณ… https://www.thaipr.net/government/879028

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *