7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา

 พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์คุณพ่อเรย์ เนื่องในงาน “รำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์จิตอาสาปันรักเพื่อเด็กและคนพิการ”
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และหน่วยงานภายใต้การดูแล ได้กำหนดให้เดือนสิงหาคมของทุกปี เป็นเดือน “คุณพ่อเรย์” เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความ กตัญญู และรำลึกถึงบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือ “คุณพ่อเรย์” ผู้ก่อตั้งและพลเมือง กิตติมศักดิ์คนแรกของเมืองพัทยา “คุณพ่อเรย์” ได้มรณะภาพเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2546 แต่งานที่ท่านได้บุกเบิกไว้ยังคงอยู่และจะได้รับการสานต่อสืบไป ซึ่งในปี พ.ศ.2561 ใช้ชื่องานว่า “รำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ จิตอาสา ปันรักเพื่อเด็กและคนพิการ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังแห่ง ความช่วยเหลือของจากทุกภาคส่วน ที่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้เด็กและคนพิการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ “จิตอาสาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส” จากสถานประกอบการ จำนวน 13 แห่ง การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “จิตสาธารณะร่วมสร้างความเสมอภาคในสังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพคนพิการ” ให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน จำนวน 40 รางวัล การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมไปถึงนิทรรศการของเครือข่ายการส่งเสริมอาชีพ คนพิการทั้งในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่มอาชีพในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการจัดเวทีแห่งแรงบันดาลใจ “รักของคุณพ่อเรย์” โดยการแสดงความสามารถและเล่าประสบการณ์ความสำเร็จของลูก ๆ คุณพ่อเรย์ ทั้งทางด้านอาชีพและด้านกีฬา รวมไปถึงการจัดซุ้มอาหารจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปเป็นจำนวนมาก
ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ด้วยดีตลอดมาและมีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ รวมไปถึงสถานประกอบการที่กำลังจะเข้ามาสนับสนุนและจะร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้

อย่างไรก็ตามงาน “รำลึก 15 ปี เดือนคุณพ่อเรย์ฯ”
ยังคงมีตลอดเดือนสิงหาคม ดังนี้
วันที่ 16 ส.ค. 61 ทำบุญตักบาตรและมิสซา
วัดเซนต์นิโคลัส พัทยา
วันที่ 17-21 ส.ค. 61 ช้อปปิ้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า SMART HOME, อาหารราคาว้าว
วันที่ 18 ส.ค. 61 บริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา แนะนำรักษาสุขภาพ ตัดผม สินค้า VIP ราคาพิเศษ
วันที่ 19 ส.ค. 61 การแข่งขันเกมหมากล้อม, ครอสเวิร์ด
วันที่ 25 ส.ค. 61 พิธีปิดงาน ประกวด & ประกาศผลรางวัลหนังสั้นหัวข้อ “Your Legacy”

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *