พม.เพชรบูรณ์อบรมและซ้อมแผนการอพยพคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

ที่โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปี 2561 พร้อมมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 10 ราย โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร และเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอุทกภัย และปัญหาวาตภัย ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของประชากรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ และมักเป็นคนสุดท้ายในบ้าน หรือในชุมชนที่ติดอยู่ และเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากขาดการแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม และซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ประจำปี 2561 เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอพยพเคลื่อนย้ายคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างประสิทธิภาพ

ขอบคุณ… https://goo.gl/81Au7y

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *