จ.อุดรธานี มอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ กว่า 1.5 ล้านบาท

ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลมี นโยบายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนในสังคม ได้มีความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน ขอให้ทุกท่านนำเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ ได้พิจารณาอนุมัติคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 20 ราย รวมเป็นเงิน 1,560,000 บาท โดยการกู้ยืมเงินไม่มีการคิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี รายบุคคลกู้ได้ไม่เกินรายละ 6 หมื่นบาท รายกลุ่ม กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ หากผู้กู้มีความประสงค์จะกู้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนด ทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่สนใจกู้ยืมทุนในการประกอบอาชีพ ยื่นคำขอกู้ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท์หมายเลข 042 325 615

ขอบคุณ… https://goo.gl/g8VG5i

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *