แพทย์ศิริราช รับเป็นสะพานบุญแห่งมนุษยธรรม

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะทำงาน ได้ร่วมทำสัญญาความร่วมมือครั้งที่ 2 องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณ์สากล.

ผลิตนักกายอุปกรณ์ช่วยคนพิการประเทศด้อยพัฒนา

โลกใบนี้ยังมีคนที่มีความต้องการอุปกรณ์ช่วยความพิการต่างๆ อีกจำนวนมาก แต่คนที่ผลิตอุปกรณ์ช่วยคนพิการเหล่านี้ยังมีน้อยมาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร จึงได้อนุมัติหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ เป็นหลักสูตรเรียนทางไกลผสมผสาน เพื่อพัฒนาช่างอุปกรณ์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งมีผู้สำเร็จไปแล้ว 2 รุ่น โดยเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดงานมอบใบรายงานผลการศึกษาแก่บัณฑิตนักกายอุปกรณ์ จำนวน 9 คน ที่สำเร็จหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งได้มีการร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือครั้งที่ 2 องค์กรวิชาชีพกายอุปกรณสากล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาการุณย์

โอกาสนี้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้กล่าวว่า การผลิตอุปกรณ์ช่วยคนพิการเหล่านี้ยังมีน้อยมาก ที่สำคัญถ้าผลิตตามอัตราเดิมรูปแบบปกติ 400 ปีกว่าจะได้ครบ ดังนั้นในปี 2556 ม.มหิดล จึงได้อนุมัติหลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิตนานาชาติ เป็นหลักสูตรเรียนทางไกลผสมผสานขึ้น โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กับ Human Study e.V และ ISPO เพื่อร่วมผลิตบัณฑิตกายอุปกรณ์กลับไปเป็นครูถ่ายทอดการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรด้านนี้ให้มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาที่ยังขาดแคลน ซึ่งครั้งนี้ได้มีการลงนามขยายระยะความร่วมมือต่อเนื่องไปอีก 5 ปี

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/content/1340966

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *