สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด ประจำปี 2561 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 10.07 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมบรรจงบุรี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาด ประจำปี 2561

ทั้งนี้ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 148 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 กรกฎาคม 2561 มีผู้พิการขาขาด ไปรับบริการจำนวน 156 คน ประกอบด้วย ขาเทียมระดับใต้เข่า ขาเทียมเกษตร ขาเทียมระดับสะโพก ขาเทียมเหนือเข่า ขาเทียมระดับเข่า และขาเทียมระดับใต้ข้อเท้า โดยสาเหตุหลักของการตัดขาเกิดจากอุบัติเหตุจราจร และสาเหตุทางการแพทย์

สำหรับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปัจจุบันมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานมูลนิธิฯ โดยพันธกิจของมูลนิธิฯ คือ จัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น จัดทำขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่าจากผู้พิการขาขาด จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม และพัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ ระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์อย่างมีคุณภาพ

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรขั้นตอนการใส่ขาเทียมและการสาธิตการเดินด้วยขาเทียม จากผู้แทนที่ได้รับพระราชทานขาเทียม จำนวน 5 คน อาทิ ขาเทียมระดับสะโพก ขาเทียมใต้เข่า และขาเทียมเหนือเข่า

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ไปให้ความรู้และอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้พิการขาขาด อาทิ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน ได้พัฒนาแผ่นพลาสติกสำหรับทำเบ้าทดสอบชนิดโปร่งใส สำหรับขาเทียมระดับเหนือเข่า ใช้ทดแทนเบ้าทดสอบเดิมที่ทำจากเฝือกซึ่งมีราคาสูง สามารถตรวจสอบความกระชับของเบ้ากับตอขาได้ดี เครือข่ายนักกายภาพบำบัดชุมชน โรงพยาบาลบ้านตาขุน ได้คิดค้นนวัตกรรม “ตระกร้อบริหารตอขา” ขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้พิการที่ได้รับการตัดขาระดับใต้เข่าได้ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน เพื่อให้บริการจัดทำขาเทียมและซ่อมขาเทียม พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลขาเทียม ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้พิการขาขาดได้รับขาเทียมพระราชทานที่มีคุณภาพ และไม่มีภาวะแทรกซ้อน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ ไม่เป็นภาระของครอบครัว และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดอบรมการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ให้แก่ผู้พิการ โดยมีผู้พิการเข้าอบรมจำนวน 21 คน และได้มอบพันธุ์ไก่ไข่ให้แก่ผู้พิการที่เข้าร่วมอบรมคนละ 10 ตัว พร้อมอาหารไก่ 1 กระสอบ

ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไออาร์พีซี จำกัด มหาชน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบรรทุก 6 ล้อ สำหรับใส่อุปกรณ์ในการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 1 คัน

ขอบคุณ… https://goo.gl/kXCbkz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *