เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน : ยานนาวา กทม.

บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด

ที่อยู่ 1011 ชั้น 18 ห้อง 1803,1804 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์ดังนี้

 1. ตำแหน่ง (Position) เจ้าหน้าที่การเงิน [ประจำสำนักงาน พระราม 3]

รายละเอียดของงาน

 1. ออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการขนส่ง ขนถ่าย ตามเอกสารการปิการขาย ของฝ่ายปฏิบัติการให้ถูกต้อง
 2. ทำการวางบิลลูกหนี้ ตามข้อกำหนดเวลาได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
 3. วางแผนและ เก็บเช็คของลูกหนี้ตามกำหนดระยะ ได้อย่างครบถ้วน
 4. ติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ค้างชำระอย่างสม่ำเสมอ และ รายงานหัวหน้าส่วนการเงิน/ผู้จัดการฝ่าย
 5. นำเช็ค หรือเงินสด ฝากธนาคาร ภายในวันรุ่งขึ้น
 6. ออกใบเสร็จรับเงินเมื่อได้รับเงินจากลูกหนี้ เรียบร้อยแล้ว
 7. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Reconsile bank) ด้านรับ ให้ทันเวลา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเงินที่เข้าบัญชี และการบันทึกรายการในโปรแกรม ว่ามีความถูกต้อง ถ้ามีรายการเช็คคืน หรือรายการผิดปกติ แจ้งให้ผู้จัดการทราบ
 8. บันทึกรายการ รับ จ่าย ของ Petty Cash ลงในโปรแกรมทันทีเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินสดย่อย หรือ รับเงินคืน
 9. จัดทำแผนการเก็บหนี้ และแผนการ รับเงินประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอหัวหน้างาน
 10. จัดทำรายงานลูกหนี้ ประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอ หัวหน้าส่วนการเงิน
 11. บันทึกรายละเอียดเช็ค ตามเอกสาร PV เพื่อจัดทำเช็คเสนอเซ็น
 12. Print เอกสารหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 แนบชุดจ่าย และนำส่ง ฝ่ายบัญชีทั่วไป 1 ชุด
 13. จ่ายเช็คทุกธนาคาร (เจ้าหนี้การค้าทุกวันศุกร์ , Supplier ทุกศุกร์ 2/4 ของเดือน
 14. นำเช็คเข้าบัญชี เจ้าหนี้
 15. ตรวจสอบกระทบยอดจ่าย Bank Statement เพื่อตัดเจ้าหนี้ในระบบ (Express)

16.สรุปการใช้เช็คในแต่ละเดือน ทุกธนาคาร (3 บริษัท)

 1. สรุปรายงานเจ้าหนี้การค้าคงค้างประจำเดือน
 2. รับวางบิล Supplier ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน ตั้งแต่ 2-3 ปีขึ้นไป ใช้ Microsoft Office ได้

สวัสดิการ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ สวัสดิการเงินกู้ยืม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สิทธิในการลาตามกฎหมายกำหนด ประกันสังคม เงินทดแทน เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อ คุณสาวิกรณ์ สุขสบาย โทรศัพท์ 084-5553872 แฟกซ์ 02-6899985 อีเมล์ sawikorn@ppyc.co.th

ขอบคุณ: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *