คลอด พ.ร.บ.วิสาหกิจช่วยสังคม

นำกำไร 70% ลงทุนเพื่อคนจน-คนพิการ-คนชรา

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมจะเป็นโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ มีลักษณะกึ่งรัฐและเอกชน สามารถดำเนินธุรกิจและช่วยเหลือสังคมไปพร้อมกัน ไม่ได้มุ่งหากำไรสูงสุดมาแบ่งปันกันสำหรับผู้ถือหุ้น โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมตามนิยามในกฎหมายจะต้องนำผลกำไรไม่น้อยกว่า 70% ไปลงทุนเพื่อขยายกิจการ หรือใช้เพื่อประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้พ้นโทษ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อคืนประโยชน์ให้สังคม ทำให้มีความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนแบบเดียวกับธุรกิจ โดยในต่างประเทศดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จมาก ทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา

“สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จะให้สิทธิประโยชน์และส่งเสริมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ได้แก่ การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่วนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือบริจาคเงินให้จะนำยอดเงินไปหักภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1 เท่า นอกจากนี้วิสาหกิจเพื่อสังคมยังจะได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน เป็นเงินให้เปล่าเพื่อเป็นทุนตั้งต้นสำหรับกิจการในระยะเริ่มแรก การร่วมลงทุนกับภาครัฐ และการอุดหนุนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับกิจการในระยะเติบโต

ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ขาดแคลนเงินทุนในระยะแรก โดยกองทุนมีรายได้หลักจากเงินบริจาคจากภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป คาดว่า 10 ปีจะทำให้เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคม 10,000 แห่งทั่วประเทศ ทำให้เกิดการจ้างงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้พิการ 2 ล้านคน, ผู้สูงอายุ 12 ล้านคน และผู้ด้อยโอกาส 5 ล้านคน รวมกว่า 19 ล้านคน หรือคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ.

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/content/1332031

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *