เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ :ยานนาวา กทม.

บริษัท พรปิยะฌาน โลจีสติกส์ จำกัด

ที่อยู่ 1011 ชั้น 18 ห้อง 1803,1804 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน สนับสนุนเทคนิคด้าน IT (IT Support Operation) งานบริหารทั่วไป (General Management)

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจิตสำนึกในการบริการ และประสานงานได้ดี ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเอกสาร/รายงานได้ (Word , Excel , PPT) มีความรู้ ทักษะการจัดการ Network , กล้อง CCTV มีประสบการณ์การทำงาน

ต้องการรับคนพิการทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ Operator จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน ทำงานส่วนประสานงาน งานเอกสาร งานค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน งานสรุปเอกสารต่างๆ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ คนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการประสานงาน ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนะคติที่ดี ฯลฯ

สวัสดิการ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ สวัสดิการเงินกู้ยืม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม สิทธิในการลาตามกฎหมายกำหนด ประกันสังคม เงินทดแทน

ติดต่อ คุณสาวิกรณ์ สุขสบาย โทรศัพท์ 084-5553872 แฟกซ์ 02-6899985 อีเมล์ sawikorn@ppyc.co.th

ขอบคุณ: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *