วธ.บูรณาการความร่วมมือพม.ขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

วธ.บูรณาการความร่วมมือพม.ขับเคลื่อนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เตรียมพร้อมประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ผลักดันให้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน หนุนผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาสชมแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม พัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์-ดนตรีแก่เด็กพิการ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมกับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) ในการประชุมบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กับกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่พม. โดยมีผู้บริหารทั้งสองกระทรวง เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมรับทราบนโยบายของรัฐบาลที่ให้แต่ละกระทรวงบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางบูรณาการความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio-Culture Community หรือ ASCC) โดยทั้งสองกระทรวงจะบูรณาการความร่วมมือในการรายงานผลการดำเนินงาน ASCC Blueprint 2025ต่อนายกรัฐมนตรีทุก 3 เดือน และร่วมกันการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งจะจัดประชุมระดับผู้นำอาเซียน นอกจากนี้ วธ.จะสนับสนุนพม.ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASCC) ครั้งที่ 21 และครั้งที่ 22 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะรัฐมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (SOCA) ครั้งที่ 26 และครั้งที่ 27 ดำเนินการจัดกิจกรรม อาทิ การแสดงด้านวัฒนธรรม การนำเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน อีกทั้งจะร่วมกันผลักดันให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน และวธ.จะเปิดตัวภาพยนตร์รามเกียรติ์แอนิเมชั่นตอน “รามาวตาร” ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างวธ.กับพม. โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ซึ่งพม.จะนำเด็ก เยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และโบราณสถานต่างๆ อีกทั้ง จะร่วมกันปรับปรุงพื้นที่และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศาสนสถานในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อาทิ โขน นาฏศิลป์ ดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งหน่วยงานสังกัดวธ. และศิลปินพื้นบ้าน จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั่วประเทศและหน่วยงานสังกัดพม. รวมทั้งการนำผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่มีทักษะด้านนาฏศิลป์และดนตรีไปแสดงในกิจกรรมงานวัด

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ วธ.และพม. จะร่วมกันส่งเสริมครอบครัวสุขในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และนิสัยรักการอ่านให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ ในทุกมิติ การนำมิติทางวัฒนธรรมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง และวธ.จะจัดวิทยากรไปถ่ายทอดความรู้อบรมอาชีพเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรม การร่วมกันขยายเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและสังคม การส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์โดยรวบรวมข้อมูล เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ชนเผ่า รวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การพาไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ จะร่วมกันการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยจะร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาด้านสังคมและชุมชนในพื้นที่อีอีซี อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเร็วๆนี้ วธ.จะร่วมกับพม.นำรถโรงหนังเคลื่อนที่และรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปจัดกิจกรรมสัญจรให้แก่คนชราและเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานสังกัดพม.

ขอบคุณ… https://www.thaipr.net/government/870336

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *