พมจ.ร้อยเอ็ด ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลขวาว เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

พมจ.ร้อยเอ็ด ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลขวาว เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและกลุ่มที่เปราะบางในสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2561

วันนี้ (26 มิ.ย. 61) ที่โรงเรียนขวาววิทยาคาร อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ปี 2561 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลขวาว จัดขึ้น พร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ ของบุคคลที่มีความสามารถจำกัด ในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น เด็ก สตรี มีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ บุคคลทุพพลภาพ และผู้ป่วย โดยมีผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติอื่นๆ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีความสามารถจำกัด ในการเผชิญเหตุการณ์สาธารณภัย เช่น เด็ก สตรี มีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนพิการ บุคคลทุพพลภาพ ผู้ป่วยและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนรวมเป็น จำนวน 400 คน จาก 3 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ได้แก่ตำบลขวาว ตำบลนางาม และตำบลนาเลิง

สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สิทธิ์ตามกฎหมาย การฝึกปฏิบัติโดยการจัดฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายคนพิการ การจัดการกรณีอัคคีภัย และฐานไฟฟ้าในบ้านเมื่อเกิดภัย

นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา เกิดอุทกภัยรุนแรงและเป็นวงกว้างในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งผลกระทบในพื้นที่ 18 อำเภอ รวมทั้งอำเภอเสลภูมิ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังหลวง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลนาแซงหมู่ที่ 4,5,7,8 และตำบลศรีวิลัยหมู่ที่ 3 และ 10 ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในหลายๆ กรณีพบว่า ยังขาดระบบการจัดการภัยพิบัติที่เป็นระบบ นับตั้งแต่การเฝ้าระวังภัยพิบัติการเตรียมความพร้อม สำหรับคนพิการในชุมชน การจัดทำแผนที่คนพิการที่อยู่ในวงของภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ การแจ้งเตือนที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายคนพิการและผู้สูงอายุในระยะเร่งด่วน การสนับสนุนให้มีศูนย์พักพิงซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุทุกประเภท รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังสถานการณ์ภัยพิบัติสิ้นสุดลง

ขอบคุณ… https://goo.gl/6hSxXZ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *