จ.สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี มีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรม ที่ห้องประชุมโรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี

นางรชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี กล่าวว่าทั้งนี้จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ อาทิ ไฟป่า ภัยหนาว อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และภัยจากฝีมือมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชน รวมไปถึงผู้พิการด้วย ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติพบว่าคนพิการก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ประสบภัยพิบัติเช่นกัน โดยที่คนพิการและครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัตินี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ ให้คนพิการมีทักษะความรู้ในการช่วยเหลือตนเอง และผู้ดูแลคนพิการ ผู้นำชุมชน มีความรู้ในการใช้ระบบการเตือนภัย รวมทั้งการช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ในการดำเนินการจะมีการจัดอบรมจำนวน 3 รุ่น ในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน ในเขตอำเภอเมืองสระบุรี อำเภอเสาไห้ อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแค จะเป็นรูปแบบในการบรรยายในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ การร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ และการสาธิต การฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี

ขอบคุณ… https://goo.gl/BNxHQU

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *