ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ”

ขอเชิญสมัครขอรับ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งไทย

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจากสภาคนพิการ

ทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนจนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้เพิ่มทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา

ประเภทของทุน

เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน รวม 250,000 บาท

 1. ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท
 2. ทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท

หรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช. / ปวส.)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเพื่อรับทุน

ระดับอุดมศึกษา

 1. เป็นนิสิต / นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ในสายวิทยาศาสตร์

และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในสายสังคมศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา

 1. เป็นนักเรียน / นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การพิจารณาผู้รับทุน

 1. เป็นคนพิการทุกประเภท
 2. มีความประพฤติดี
 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

การดำเนินโครงการ

 1. การรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561

สถานที่รับสมัคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เลขที่ 255 ชั้น 3 ห้องหมายเลข 7-8 อาคาร APCD

บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ (8.30 – 16.30 น.)

การสมัคร – ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง

ในเวลาทำการ

– ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งใบสมัครด้วยตนเอง

หรือทาง ไปรษณีย์ สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดโครงการและชุดสมัคร

รับทุนได้ที่เว็บไซต์สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ที่ http://www.dth.or.th/ และ เว็บไซต์มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

คุณศิริรัช ไชยรัตน์

โทรศัพท์ /โทรสาร 0-2354-5349 , 091-563-4966

– มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

คุณชนิกานต์ มาลัยรัตนา / คุณศศิโสม ภู่อยู่

โทร. 0-2966-2111 ต่อ 3460 / 3392

สายตรง 0-2966-2188-90 โทรสาร 0-2513-6863,0-2966-2297

 1. เอกสารประกอบการสมัคร

1) แบบฟอร์มประวัติผู้สมัครรับทุนการศึกษาพร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ

3) สำเนาบัตรประชาชน

4) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุด

5) เกียรติบัตร / อื่น ๆ (ถ้ามี)

 1. การคัดเลือกผู้รับทุนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับทุนและ นำเสนอ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
 2. ประกาศผลภายในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ที่สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประไทย
 3. การมอบทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะมอบทุนการศึกษาผ่านสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้รับทุนภายใน 1 เดือนหลังประกาศผล

ขอบคุณ: http://www.tddf.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *