จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่คนพิการ 30 ราย เป็นเงิน 1.130 ล้านบาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1,130,000 บาท แก่คนพิการ 30 ราย นำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ

วันนี้ (5 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แก่คนพิการ รายละ 20,000 บาท จำนวน 1 ราย รายละ 30,000 บาท จำนวน 5 ราย และรายละ 40,000 บาท จำนวน 24 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย เป็นเงิน 1,130,000 บาท เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละคน เช่น อาชีพค้าขาย จำนวน 10 ราย อาชีพเกษตรกรรม จำนวน 16 ราย และอาชีพงานช่าง/บริการ จำนวน 4 ราย

นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไดรับอนุมัติเงินกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ตั้งแต่ปี 2539 ถึงปัจจุบันจำนวน 3,206 ราย เป็นเงิน 69,594,200 บาท ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการให้บริการกู้ยืมเป็นเงิน 12 ล้านบาท อนุมัติเงินกู้ยืมครั้งที่ 1 จำนวน 30 ราย เป็นเงิน 1,130,000 บาท และอยู่ระหว่างการดำเนินการให้บริการกู้ยืม จำนวน 277 ราย เป็นเงิน 10,870,000 บาท เพื่อให้คนพิการมีรายได้จากการประกอบอาชีพ นำไปจุนเจือครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ขอบคุณ… https://goo.gl/wvgFwT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *