พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประจำปี 2561 โดยมี นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการทุกตำบล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบเกียรติคุณแก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น และมอบเงินทุนกู้ยืมเพื่อนำไปประกอบอาชีพแก่คนพิการในวงเงินไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 37 ราย

นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมพลังด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกใบอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้ง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้บริการในระดับพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม ครบถ้วนทุกตำบล จำนวน 127 แห่ง เพื่อให้บริการคนพิการจำนวน 29,837 คน

ขอบคุณ… https://goo.gl/i6UGPb

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *