รพสต.บ้านกกจำปา ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย เยี่ยมครอบครัวผู้พิการเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

วันนี้ (28 พ.ค. 61) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ.) โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านกกจำปาได้ปฏิบัติงานดังนี้ เยี่ยมครอบครัวผู้พิการ เพศชาย อายุ 43 ปี และภรรยา ป่วยเป็นโรคมะเร็ง อายุ 52 ปี บ้านทุ่งเทิง บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ 5 ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ADL=16 คะแนน พิการทางการเคลื่อนไหวอัมพฤกษ์ท่อนล่าง กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ปัสสาวะโดยใช้ถุงยางอนามัยต่อสายใส่ถุงรองปัสสาวะไว้ เจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์มาให้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่มีแผลกดทับ เคลื่อนที่โดยใช้รถสามล้อโยกที่ได้รับบริจาคจาก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ช่วงนี้มีรายได้จากการรับจ้างสานแหอวน รายได้ประมาณเดือนละ 1,300-1,500 บาท (รายได้ไม่แน่นอนแล้วแต่จะมีผู้ว่าจ้าง) และเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ที่ได้รับสนับสนุนจากปศุสัตว์ไว้กินไข่และเหลือขายเพียงเล็กน้อย ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาภรรยาป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งช่วงนี้มีอาการลุกลามมาที่ปอด อยู่ในระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งจังหวัดอุดรธานี ทำให้มีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียมากเนื่องจากการให้คีโมรักษาโรค และมีนัดพบแพทย์อีกวันที่ 5 มิ.ย. 61 ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ช่วงนี้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเพราะภรรยาต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่จังหวัดอุดรธานี จึงต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของราชการเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้นำปัญหาของครอบครัวผู้ป่วยไปประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป และได้ประสานให้ผู้นำชุมชนและ อสม. ช่วยกันดูแลตามกิจกรรมโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น…เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน…ฉะนั้น…แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น…แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ขอบคุณ… https://goo.gl/xJcUAC

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *