เปิดรับคำขอ รับเงินจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 61

เปิดรับคำขอ รับเงินจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน วันแรกครับ สามารถยื่นแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร2ชั้น5 สำนักงาน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด ขนส่งสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 61

#เงินจากการประมูลเลขสวยของท่านกลับคืนสู่สังคม

#ประมูลเลขสวยช่วยเหลือสังคม

ขอบคุณ… https://goo.gl/oU9YZ3

 

 137 total views,  1 views today