พก. ร่วม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3

 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 ภาคใต้ โดยความร่วมมือกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 มิ.ย. 65 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามภาษามือในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นมาตรฐานและเกิดการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนพิการที่ไม่สามารถสื่อภาษาได้ ได้

รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และภาษากฎหมายสำหรับล่าม หลักจิตวิทยาในการแก้ไขสถานการณ์ในสภาวะวิกฤตในการ

ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภายใต้จรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพของล่ามภาษามือ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากรให้ความรู้ อาทิ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำสำนักประธานศาลฎีกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8300

ขอขอบคุณจาก https://dep.go.th/th/news/news-release

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *