ภารกิจ ดีแทค เพื่อสังคม เปิด 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

“ดีแทค” เดินหน้าภารกิจลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภายใต้แนวคิด “Go Beyond (Dis)abilities into possibilities together ต่อยอดศักยภาพผู้พิการให้ดีทั่วดีถึง ดีไปด้วยกันทุกคน” ด้วยการร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ส่งเสริมผู้พิการในประเทศไทยเข้าถึงดิจิทัล มีอาชีพ มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด

เบื้องต้น “ชารัด เมห์โรทรา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคดำเนินธุรกิจภายใต้การตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง เพราะเรามีภารกิจส่งเสริม และยกระดับศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ให้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

เนื่องจากตามหลักสิทธิมนุษยชน การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือเป็นความถนัดของดีแทคที่ต้องทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิต ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

ดีแทคทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน จากรายงานของสหประชาชาติเรื่อง Leveraging digital technologies for social inclusion 2021 ระบุว่า คนพิการเป็น 1 ใน 5 กลุ่มคนที่มีจำนวนมากของโลก ทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล กอปรกับข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระบุว่า

ในจำนวนคนพิการที่ขึ้นทะเบียนทางราชการไว้รวมทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านคน ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นคนในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป และจำนวนมากถึง 81.45% ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยบางส่วนเข้าไม่ถึงการใช้ดิจิทัล ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เปราะบาง

ดังนั้น ดีแทคจึงเดินหน้าสานต่อภารกิจเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “Go Beyond (Dis)abilities into possibilities together” ด้วยการต่อยอดศักยภาพผู้พิการผ่าน 3 โครงการ คือ

หนึ่ง จัดทำแพ็กเกจ “ดีทั่ว ดีถึง” เพื่อคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตราคาถูก ตั้งแต่ราคา 99 บาท ถึง 249 บาท พร้อมกันนี้ยังให้ข้อเสนอความคุ้มครองจากประกันภัยทุกประเภทจากดีแทค ด้วยส่วนลดถึง 15%

สอง โครงการเน็ตทำกิน เพิ่มทักษะดิจิทัลให้ผู้พิการ โดยดีแทคร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดการเรียนการสอนเน็ตทำกิน ในลักษณะการอบรมเฉพาะกลุ่ม ในรูปแบบของการลงพื้นที่ในชุมชนที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคนพิการ ตั้งแต่กลุ่มผู้พิการทางสายตา, กลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน และผู้พิการด้านร่างกายอื่น ๆ โดยจะเริ่มอบรม 21 กลุ่มอาชีพในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ที่ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการดูแล

“นอกจากกลุ่มอาชีพดังกล่าวแล้ว ในโครงการดีแทคเน็ตทำกินจะจัดอบรมเพิ่มทักษะดิจิทัลให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ซึ่งผมคาดหวังว่าผู้รับการฝึกทักษะดิจิทัลจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 15% และมีคุณภาพชีวิตและความสามารถในการเข้าถึงโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น”

สาม เปิด ดีแทค คอลเซ็นเตอร์ภาษามือ เพื่อคนพิการทางการได้ยินผ่านการใช้ภาษามือ โดยบริการดังกล่าวจะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำการใช้งานบริการของดีแทคเอง รวมไปถึงการเปิดรับลูกค้าคนพิการทางการได้ยินจากทุกเครือข่าย ที่ต้องการคำแนะนำ และความช่วยเหลือในการใช้งานแอปพลิเคชั่น และฟังก์ชั่นการใช้งานมือถือ

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างดีแทค และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยที่จะฝึกอบรมคนพิการทางการได้ยินให้มีความพร้อมทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ของดีแทค และมีการติดตั้งระบบการจัดการคอลเซ็นเตอร์เต็มรูปแบบ

ที่สำคัญ คอลเซ็นเตอร์ยังให้บริการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนผู้พิการที่ใช้มือถือกับทุกโอเปอเรเตอร์ เช่น เบอร์ โทรฉุกเฉิน ข้อมูลสายด่วนบริการต่าง ๆ และในอนาคตดีแทคจะขยายการให้บริการให้ครอบคลุม เพื่อช่วยเติมเต็มให้ผู้พิการได้ใช้ดิจิทัลมาช่วยให้ชีวิตได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8106

ขอขอบคุณจาก https://www.prachachat.net/csr-hr/news-894495

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *