วันนี้วันอะไร วันคนพิการสากล ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม

วันคนพิการสากลตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิ และความเป็นอยู่ของผู้พิการ

รู้หรือไม่ นอกจากวันคนพิการแห่งชาติแล้ว โลกของเรายังมี วันคนพิการสากล อีกด้วย วันคนพิการสากลตรงกับวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล

การเฉลิมฉลองวันคนพิการสากลของสหประชาชาติเพื่อต้องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทั่วโลก โดยเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู่บนพื้นฐานสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐานระดับสากล

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อวันคนพิการในแต่ละปี เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ศักดิ์ศรี และความยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล

จากการสำรวจทางสถิติขององค์การสหประชาชาติ พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก มีจำนวนประชากรที่เป็นบุคคลพิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และผลของสงคราม องค์การสหประชาชาติจึงเร่งตระหนักที่หาหนทางวิธีการแก้ไขป้องกันโดยเร็ว เพื่อที่จะลดจำนวนของผู้พิการลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกได้มีแนวนโยบายที่จะเร่งผลักดันและส่งเสริมคนพิการให้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชาติ ตั้งคณะกรรมการประสานงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือคนพิการและองค์การต่างๆ ที่จะร่วมมือสร้างชีวิตคนพิการให้ดีขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล ตลอดจนเร่งพัฒนาส่งเสริมให้คนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับการฟื้นฟู บำบัดรักษา การศึกษา การฝึกฝีมือและอาชีพ หรือแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งทางการกีฬา วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม

โดยในด้านการกีฬาได้มีการส่งเสริมและให้โอกาสคนพิการได้แสดงความสามารถ ตั้งแต่การแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ระดับโลก ซึ่งนานาประชาชาติได้ให้โอกาสในด้านกีฬาต่างๆ เช่น การจัดงานแข่งขันเฟสปิกเกม การว่ายน้ำคนพิการ วิ่งมาราธอนคนพิการ สำหรับการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกม (Fespic Games-FarEast and South Pacific Games for the Disabled) เป็นกีฬาของคนพิการในประเทศที่อยู่ในตะวันออกไกลและแปซิฟิกตอนใต้ ได้จัดเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 973 คนจาก 18 ประเทศ

ทั้งนี้ นอกจากเฟสปิกเกมแล้ว ยังมี พาราลิมปิกเกม ที่เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล (International Paralympic Committee; IPC) และในปัจจุบัน กีฬาพาราลิมปิกจะจัดขึ้น หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลง และประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.tnnthailand.com/news/social/97564/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *