พบผู้พิการกว่า 1,600,000 คน ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายงานข้อมูลผู้พิการในประเทศไทยไว้เมื่อ 30 กันยายนที่ผ่านมา พบผู้พิการประเภทต่างๆ อยู่อาศัยในทุกภูมิภาครวมกว่า 2,095,000 คน

โดยอาศัยอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดถึงกว่า 830,000 คน รองมา คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพฯ และรอยืนยันข้อมูลอีก 820 คน

แต่เมื่อเจาะลงบนจำนวนผู้พิการกว่า 2,000,000 คน จะพบว่าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด หรือราวกว่า 1,160,000 คน ถัดมาคือกลุ่มวัยทำงาน เริ่มตั้งแต่อายุ 15 – 59 ปี มีสัดส่วนสูงถึงกว่า 850,000 คน ที่เหลือกระจายอยู่ในกลุ่มวัยอื่นๆ โดยมีภาวะพิการทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกายมากที่สุด ยกเว้นกลุ่มปฐมวัยและวัยเรียน เป็นความพิการซ้อนมากที่สุด โดยสาเหตุเกิดความพิการมีทั้งที่แพทย์ระบุไม่ได้ และเกิดจากความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ พันธุกรรม และพิการแต่กำเนิด

โดยหากพิจารณาด้านการใช้ชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องออกไปในสถานที่สาธารณะต่างๆ เหมือนกับบุคคลทั่วไป จะพบว่า มีกฎหมายและกฎกระทรวงทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทย และ พม. ออกมาคุ้มครองดูแลและส่งเสริมให้ผู้พิการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้สะดวกและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

แบ่งไว้ 9 หมวดคือ ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์, บันได, ที่จอดรถ, ทางเข้าอาคาร, ทางเดิน และทางเชื่อมระหว่างอาคาร, ประตู, ห้องน้ำ, พื้นผิวต่างสัมผัส และอาคารตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบจัดสร้างขึ้น

โดยผลการส่งเสริมให้ปรับพื้นที่ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการตามสถานที่ต่างๆ ของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ พบมีเพียงกว่า 5,000 แห่ง ที่ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ที่เหลือยังอยู่ระหว่างปรับปรุง และในอนาคตอาจมีการทบทวนปรับแก้กฎหมาย ให้มีบทลงโทษกับสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม

ด้านสวัสดิการสำหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน และมีบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว มีสิทธิยื่นคำขอใช้สิทธิเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ

ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 หรือตามกฎหมายอื่น มีด้วยหลายด้าน อาทิ เบี้ยความพิการจะได้รับเงินอยู่ที่เดือนละ 800 บาท และหากมีบัตรคนจนจะได้รับอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาท, สิทธิกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ, การให้เงินงบประมาณปรับสภาพที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 20,000 บาท, การฝึกอบรมอาชีพ, สิทธิเรียนฟรี หรือ สิทธิทางการแพทย์ด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลว่า ยังมีผู้พิการอาจตกหล่นไม่ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลืออีกกว่า 1,600,000 คน

ปัญหาการตกสำรวจไม่ถูกขึ้นทะเบียนผู้พิการ เป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่รอการแก้ไข ต้องติดตาม เพื่อให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ มีชีวิตได้อย่างเท่าเทียมคนกลุ่มอื่นๆ อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://news.ch7.com/detail/533202

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *