รมช.ศึกษา หนุนระนองนำร่องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายสุทิน  แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  เลขาธิการ กศน. และคณะ  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมี นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  นายคงกฤษ  ฉัตรมาลีรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง นางนัยนา  จำเนียร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   นายนิตย์  อุ่ยเต็กเค่ง  ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนอง  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  หน่วยงานในสังกัด กศน.ในพื้นที่จังหวัดระนอง ภาคีเครือข่าย นักเรียนนักศึกษา กศน. และประชาชนให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณฯ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาศลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564   และมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่หน่วยงานสังกัดสำนักงาน กศน.ในพื้นที่จังหวัดระนอง

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ตามความต้องการและความพร้อมของตนเอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดระนองนำร่องการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงปักหมุดคนพิการและผู้ด้อยโอกาส รูปแบบ Ranong Model เพื่อให้คนพิการในจังหวัดระนองสามารถเข้าถึงและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสม มีคุณภาพ

หลังจากนั้น  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง จำนวน 4 บูธ ได้แก่ บูธที่ 1 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส Ranong Model และบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย บูธที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำรูปแบบ Re-Skill &Up-Skill บูธที่ 3 การน้อมนำพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ “โคก หนอง นา โมเดล” &

การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และบูธที่ 4 การขับเคลื่อนนโยบาย กศน. WOW รวมทั้งการเยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ จำนวน 3 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.นาคา จำนวน 1 ราย หมู่ที่ 8 ต.นาคา จำนวน 1 ราย และหมู่ที่ 3 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จำนวน 1 ราย  จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงา และเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 1/2564 ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.77kaoded.com/news/bunluan/2196706

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *