ขนส่งขนเงินขายทะเบียนเลขสวยเศรษฐี 140 ล้านบาท ช่วยเหลือคนพิการ

ขนส่งทางบก ขนเงินขายทะเบียนเลขสวยเศรษฐีกว่า140ล้านบาท ช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ต่อเนื่องปีที่ 10 จัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ให้ใช้ชีวิตประจำวันกับคนปกติมากที่สุด พร้อมเปิดรับคำขอตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 61

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 61 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยว่า ในปี 61นี้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย (Super Number) จำนวนกว่า 140 ล้านบาท มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กปถ.ได้มีการนำรายได้จากการประมูลทะเบียนเลขสวยมาตั้งแต่ปี 52 ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการ สืบเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน และไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วเกินกว่า 5 ปี หรือ เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี ทั้งนี้ ผู้พิการสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 61 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

สำหรับเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ(ถ้ามี), ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3×5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อย 3 รูป, ใบรับรองเพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐบาลตามแพทยสภารับรอง (2551), ประวัติการทางแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือ หลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยัน หรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากคู่มือกำหนดคุณลักษณะอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการของกรมการขนส่งทางบก ที่เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/ และ http://www.roadsafefund.com/

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/content/1270102

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *