ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 4 (ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง)

วันนี้ (29 เมย.61) นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เปิดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 4 (ตรัง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง) ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

โดย นางนิภา อุตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระนอง สำนักงานพื้นที่การประถมศึกษาระนอง ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน และเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งการช่วยเหลือดูแลเด็กนักเรียนมีความจำเป็นพิเศษ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนตลอดเวลา พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนตามพัฒนาการของเด็กนักเรียนในแต่ละคน และช่วยเหลือครูในการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อ ช่วยเหลือครูในการควบคุมชั้น (เด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ) พัฒนาและฟื้นฟูเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ ภายใต้คำแนะนำดูแลของครูผู้สอนหรือนักสหวิชาชีพ

ทั้งนี้ มีพี่เลี้ยงเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 4 (ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง) และจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้าร่วมการอบรมจำนวน 100 กว่าคน

ขอบคุณ… https://goo.gl/KvCAmR

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *