‘วาดฝันปันสุข’ปลดล็อคศักยภาพของเด็กพิการ

กิจกรรมทางด้านศิลปะฝึกทักษะการสร้างสรรค์ให้นักเรียนผู้พิการ

นักเรียนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 15  คน จะมีโอกาสได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมกับศิลปินร่วมสมัยล้านนา  15 คน ผ่านการเวิร์กช็อปศิลปะ และงานศิลปะต้นแบบที่เกิดขึ้นจากโครงการ จะนำไปจัดทำโปสการ์ดภาพผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ และจำหน่ายสร้างรายได้สู่โรงเรียนและน้องๆ ผู้พิการ

      กิจกรรมทางด้านศิลปะนี้ เป็นโครงการ “วาดฝันปันสุข ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ” ซึ่ง ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ดำเนินการขึ้นด้วยความร่วมมือของคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พร้อมประสานงานเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยศิลปินล้านนาร่วมส่งเสริมการศึกษาศิลปะให้น้องๆ  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)

       หลายคนคิดว่า เด็กพิการแค่การใช้ชีวิตยังยากลำบาก ส่วนการวาดภาพสร้างงานศิลปะแทบไม่ต้องพูดถึง แต่กิจกรรมนี้จะใช้ศิลปะร่วมสมัยทำให้เด็กพิการได้รับการยอมรับจากความสามารถในการสร้างงานศิลปะได้เหมือนทุกคน

เด็กพิการได้ปลดปล่อยจินตนาการสร้างผลงาน 

  ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ บอกว่า  โครงการวาดฝันปันสุขฯ สร้างกิจกรรมทางด้านศิลปะ ฝึกทักษะการสร้างสรรค์ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนลดความบกพร่องด้านต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วมของศิลปินร่วมสมัยล้านนา และสถาบันการศึกษา ทำให้คนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้สามารถได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและเหมาะสม กิจกรรมนี้จะทำให้เกิดสุนทรียภาพและความสุขขึ้นในจิตใจทั้งทางร่างกายและทางจิตใจของนักเรียนพิการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะทางสังคม และมีแนวทางการประกอบอาชีพได้

        “ ศิลปะคือสิ่งที่คนสร้างและแสดงออกมาจากอารมณ์ความรู้สึก บางครั้งมาจากจิตใต้สำนึกของศิลปินเอง กิจกรรมเวิร์กช็อปใช้หลักการศิลปะบำบัด เป็นศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ใช้การผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านการทำจิตบำบัด และกระบวนการสร้างสรรค์ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงบำบัดรักษา เพื่อให้อิสระในการเป็นพื้นที่ทดลองในการแสดงออกตัวตน ความรู้สึกลงในทัศนศิลป์รูปแบบต่างๆ ศิลปะบำบัดแตกต่างจากงานศิลป์ในแบบที่หลายคนรู้จักอยู่ตรงที่ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางศิลปะ ไม่ได้เน้นที่ผลงานหรือคุณค่าทางศิลปะ เพราะใจความสำคัญ คือ กระบวนการ ท้ายที่สุดคือความสุข เด็กพิการจะมีโอกาสทำงานศิลปะอย่างที่ใจของพวกเขาต้องการ “ผศ.วิทยา กล่าว

ผศ.วิทยา พลวิฑูรย์ หน.โครงการวาดฝันปันสุขฯ 

รับโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความยกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ถือเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการนักศึกษาพิการให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม  โดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนในด้านศิลปะแก่นักศึกษาพิการมาหลายรุ่นจนสำเร็จการศึกษา เปิดโอกาสใหม่ๆ ให้เติบโตมีอาชีพบนเส้นทางการทำงานศิลปะพึ่งพาตัวเองได้

          เด็กพิการไม่น้อยที่ชอบกิจกรรมศิลปะ แต่เมื่อล็อคดาวน์ พวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่ได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียน พวกเขาไม่สามารถปลอดปล่อยจินตนาการอย่างอิสระได้  อาจทำให้ศักยภาพของเด็กๆ ลดลง เด็กพิการควรได้รับการสนับสนุนด้านศิลปะที่จะช่วยสร้างเสริมทักษะการใช้ชีวิต พร้อมทั้งบริหารใจให้แข็งแรงไปพร้อมกัน

คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมจัดเวิร์กช็อป  

   ตอนนี้โปรเจ็กต์เวิร์กช็อปสำหรับเด็กพิการกำหนดจัดปลายเดือนสิงหาคมนี้ เป็นเวลา 3 วัน โดยปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Online ตามสถานการณ์ เพื่อเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด กิจกรรมมีทั้งการบรรยายเรื่องศิลปะกับการสื่อสารในโลกยุคใหม่,  ศิลปะกับความงามทางสุนทรียภาพ  และหัวข้อให้ความรู้อิทธิพลแห่งสีสันในงานศิลปกรรม ปูพื้นสาระความรู้จากศิลปินอาจารย์ของมทร.ล้านนา 

         ช่วงเวิร์กช็อปออนไลน์จะเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการและกระบวนการสร้างงานศิลปะโดย 15 ศิลปินในโครงการ จากนั้นจะให้เวลาเด็กพิการและศิลปินปฏิบัติงานสร้างผลงาน นำเสนอผลงานจากแนวคิด  และมีการแนะนำแนวทางสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาต่อไป สำหรับคนพิการเมื่อเปิดโอกาสให้กับพวกเขาได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ผ่านการเติมเต็มจินตนาการ และการเรียนรู้ศิลปะร่วมกันระหว่างผู้พิการทางสายตาและศิลปินล้านนา จะเป็นพลังใจในการผลักดันให้พัฒนาสร้างผลงานศิลปะในแบบของตัวเองออกสู่สังคมต่อไป

ขอขอบคุณ: ไทยโพสต์ https://www.thaipost.net/main/detail/112158

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *