1 ทศวรรษ “แอร์พอร์ตลิงก์” ยกระดับมาตรฐาน “ซ่อมบำรุงรถ-บริการผู้โดยสารทุกกลุ่ม”

แอร์พอร์ตเรลลิงก์ครบ 1 ทศวรรษยกระดับบริการ-ซ่อมบำรุงรถ 9 ขบวนวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพ รองรับผู้โดยสารกว่า 200 ล้านคน เพิ่มลิฟต์บันไดเลื่อน 140 ตัว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางรางมาตรฐานสากล

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ได้ดำเนินงานยกระดับการให้บริการตามมาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลา 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษ โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินงานทั้งการซ่อมบำรุง และการปฏิบัติการเดินรถ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าจาก BV (Bureau Veritas) ทำให้การดำเนินงานมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ โดยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงสามารถซ่อมบำรุงใหญ่ขบวนรถไฟฟ้า (Overhaul) และซ่อมบำรุงทั่วไป จนสามารถกลับมาให้บริการรถไฟฟ้าได้เต็มจำนวน 9 ขบวน รวมถึงปรับเปลี่ยนภายในขบวนรถไฟฟ้าด่วน (Express) ให้สามารถอำนวยความสะดวก และรองรับจำนวนผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยภายในสถานีตามหลักการ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม มีการสร้างลิฟต์ บันไดเลื่อน เพิ่มเติมรวมทั้งหมด 140 ตัวในปัจจุบัน สร้างราวกั้นชั้นชานชาลา และยางปิดช่องว่างระหว่างขอบชานชาลา และประตูรถไฟฟ้า (Platform Gap Filler) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ (Portable Wheelchair Ramp) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทุพพลภาพ และคนพิการให้สามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทยด้วย โดยบริษัทผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นองค์กรที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูง และระบบราง ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบช่วงล่างรถไฟฟ้าด้านระบบเครื่องกล ระดับ 4, ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ระดับ 4, ผู้ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า ระดับ 4, ผู้ควบคุมรถไฟฟ้าความเร็วสูง ระดับ 4 และนายสถานี ระดับ 4 จึงทำให้บริษัทมีความพร้อมในการเปิดให้หน่วยงานภายนอกเข้าศึกษาดูงานจริงทั้งภายในศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมการเดินรถ พร้อมอธิบายการดำเนินงานต่างๆ ด้วยวิทยากรมืออาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่กำลังศึกษาในด้านขนส่งระบบรางได้เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

และยังได้จัดกิจกรรม CSR กับชุมชน และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ และพื้นที่ห่างไกลหลายโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารประจำปีที่มีแนวโน้มดีขึ้น ล่าสุดปี 2563 ซึ่งมีการเก็บรวบรวมถึง 2 ครั้ง พบว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยคะแนนเต็ม 5 ในด้านความปลอดภัยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36, ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23, ด้านการให้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33, ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23, ด้านบัตรโดยสาร และการตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19 และด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17ขณะที่การบริหารจัดการช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มีมาตรการป้องกันดูแลผู้โดยสารมาตรการสาธารณสุข สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร เช่น ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือเทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส ให้สวมหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร มีการจัดระเบียบระยะห่างผู้โดยสารในชั้นชานชาลาอย่างเหมาะสม ในกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่น จะดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า และมีการเพิ่มความถี่ในการดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า

อีกทั้งยังได้มีกิจกรรมมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารในทุกเทศกาลสำคัญตลอด 10 ปีที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสสุดพิเศษ 1 ทศวรรษการให้บริการ บริษัทได้ออกแบบบัตรสมาร์ทพาสลายพิเศษประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) “Happy Birthday Card” และ “Happy Gift Card” ที่ออกแบบเป็นลายไทย มีลักษณะเป็น “ลายประจำยาม” ซึ่งเป็นลวดลายที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยมจัตุรัสตะแคง มีลักษณะคล้ายดอกไม้ โดยดัดแปลงมาจากดอกไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ดอกสี่ทิศ” เหมาะสำหรับให้ผู้โดยสารได้เก็บสะสมเป็นที่ระลึก หรือมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งออกแบบบัตรสมาร์ทพาสลายใหม่ทุกประเภท ทั้งบัตรประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) คิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางปกติ, บัตรประเภทนักเรียน นักศึกษา (Student Card) รับส่วนลด 20% จากอัตราค่าโดยสารปกติทุกเที่ยวการเดินทางสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่อายุไม่เกิน 23 ปี ซึ่งกำลังศึกษาในสถานศึกษาในประเทศ และบัตรประเภทผู้สูงอายุ (Senior Card) รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติทุกเที่ยวการเดินทาง สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทยอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://mgronline.com/business/detail/9640000043502

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *