เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ รับโอนเงินประจำเดือนเมษายน วันนี้!

เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ รับโอนเงินประจำเดือนเมษายน วันนี้!

ผู้สูงอายุ-คนพิการ

 

เช็กเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ” เดือนเมษายน รัฐบาลโอนให้วันนี้ (9 เม.ย.) 

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลทยอยโอนเงิน “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเบี้ยยังชีพคนชรา” พร้อม “เบี้ยคนพิการ” ให้ผู้มีสิทธิ์ ประจำเดือนเมษายน 2564

เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ จะได้รับ

สำหรับ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” จะมีการโอนแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้

 • ช่วงอายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาทต่อเดือน
 • ช่วงอายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาทต่อเดือน
 • ช่วงอายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน
 • ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท ต่อเดือน

ส่วน “เบี้ยผู้พิการ” จะได้รับโอนเงิน ครั้งละ 1,000 บาท ต่อเดือน ตามรายละเอียดดังนี้

 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท ต่อเดือน จากเดือน ได้รับ 800 บาท ต่อเดือน
 • ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท ต่อเดือน

ช่องทางรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านทางช่องทางไหนได้ตามนี้

 • รับเป็นเงินสดด้วยตนเอง
 • ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจรับแทน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้สูงอายุ
 • โอนเข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงได้ที่ไหน และต้องทำอย่างไร?

สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

 • ผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

สำหรับผู้สูงอายุ ที่สามารถลงทะเบียนได้ล่วงหน้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน- 1 ตุลาคม 2505 ถึงจะลงทะเบียนล่วงหน้าได้ โดยจะเป็นผู้มีสิทธิรับเงินถัดจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปี ซึ่งก็คือเดือน ตุลาคม 2565 นั้นหมายความว่าเป็นงบประมาณของปี 2566

หลักฐานในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริงพร้อมสำเนา สำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร

กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย

ปฏิทินโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 ในแต่ละเดือน มีดังนี้

 • วันที่ 9 เมษายน 2564
 • วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2564
 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • วันที่ 10 กันยายน 2564
ขอขอบคุณ: ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/general/news-645255

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *