กรมส่งเสริมฯ คนพิการ จัดอบรม “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ”

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ จัดอบรม “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ”

กรมส่งเสริมฯ คนพิการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนัก “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ” 24-26มี.ค.

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา ที่กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความตระหนัก เรื่อง “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ” (Disability Equality Training) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยตลอดทั้งวันมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง กลไกพันธกรณีระหว่างประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ การบรรยาย เรื่อง สิทธิ สวัสดิการ กฎหมาย กลไกในประเทศ โดย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ โดย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง แนวคิดสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ การเตรียมความพร้อมละลายพฤติกรรม

ขอขอบคุณ: ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/politics/detail/9640000028471

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *