รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ 1479 สายด้วนคนพิการประชารัฐ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้กรุณามาเยี่ยมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สายด่วนคนพิการประชารัฐ 1479 และเป็นประธานเปิดศูนย์ Call Center ไทวัสดุเพื่อคนพิการ


 75 total views,  2 views today