โควิด -19พ่นพิษ รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ วอน! ช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนตาบอดกว่า 100 ชีวิต

โควิด -19พ่นพิษ รร.สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ วอน! ช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนตาบอดกว่า 100 ชีวิต

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ วอนช่วยเหลือน้องๆนักเรียนตาบอดกว่า 100 ชีวิตได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักจนไม่สามารถเรียนได้เต็มที่ และยากต่อการเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ทั้งหมด สืบเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำและมีข้อจำกัดการเว้นระยะห่าง จึงต้องให้นักเรียนที่สามารถเรียน และต้องมีการสอบวัดผลประเมินผล มาเรียนก่อน คือนักเรียนระดับประถม มัธยม ส่วนระดับอนุบาลเพื่อความปลอดภัยให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง สถานการณ์โควิด-19 มีผู้บริจาคลดลงมากส่งผลให้ไม่เพียงพอต่การดำเนินการของโรงเรียน จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือให้น้องๆให้ได้รับการศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฝึกอาชีพ “พร้อมช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้” สามารถบริจาคได้ที่ SCB เลขที่ 669-2-10787-4 สาขาพัทยาสาย 2 ชื่อ บ/ช ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดเผยว่า โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรการกุศล ซึ่งจัดการศึกษาและฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนตาบอดและตาบอดพิการซ้อน ตั้งแต่ ระดับอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากนี้ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดการศึกษานอกระบบ และมีโครงการเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งหมดจำนวน 104 คน โดยนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนอยู่ประจำในหอพักของโรงเรียน และโรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กตาบอดและเด็กตาบอดพิการซ้อนด้วยกระบวนการต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนตาบอด เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การปฏิบัติกิจวัตรในชีวิตประจำวัน การเคลื่อนไหวและการเดินทาง การอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์ นันทนาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นสมาชิกของสังคม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม การสร้างความเป็นเลิศด้านการกีฬา ดนตรี งานนวดและงานฝีมือ เพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้าในอนาคต โดยนักเรียนผู้เข้ารับบริการไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สืบเนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำและมีข้อจำกัดการเว้นระยะห่างเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องให้นักเรียนที่สามารถเรียน และต้องมีการสอบวัดผลประเมินผล มาเรียนก่อน คือนักเรียนระดับประถม มัธยม ส่วนระดับอนุบาลเพื่อความปลอดภัยให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง

อาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้มีผู้บริจาคลดลงอย่างมาก การดำเนินชีวิตของคนตาบอดก็ลำบากมากขึ้นการคนปกติทั่วไปรวมทั้งการได้รับการศึกษาด้วย ทั้งนี้โรงเรียนเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น งบประมาณหลักจึงมาจากการบริจาค โดยโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพียงร้อยละ 20 ส่วนร้อยละ 80 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อขอการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ซึ่งรายจ่ายต่อเดือนอยู่ที่ 8 แสน ถึง 1 ล้านบาท ทั้งนี้ทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก ๆ อาทิ ขายอาหารแห้งของดีภาคตะวันออก เปิดหน่ายงานฝีมือของนักเรียน จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ทุกสัปดาห์ เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลทั้งในเรื่องที่พัก อาหาร การจัดการศึกษาและกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การฝึกอบรมเพื่อการประกอบอาชีพ เป็นต้น ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยาฯ กล่าวในตอนท้าย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือให้น้องๆเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และฝึกอาชีพ “พร้อมช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้” สามารถบริจาคเงินได้ที่ SCB เลขที่ 669-2-10787-4 สาขาพัทยาสาย 2 ชื่อ บ/ช ทุนบรมราชกุมารีเพื่อคนตาบอด (2536) ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรืออาหารและสิ่งของจำเป็นต่างๆ ได้ที่ โทรศัพท์ 038-225-479 และ 081-359-0788 หรือ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ auapattayablind@gmail.com หรือเว็บไซต์ www.prsb.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *