น.ส.จิดาภา นิติวีระกุล ที่ได้รับรางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ในวันสตรีสากลประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จิดาภา นิติวีระกุล นักเรียน ปวช. 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ที่ได้รับรางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ในวันสตรีสากลประจำปี 2564

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

 97 total views,  1 views today