เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมีนาคม 2564 เงินเข้าเท่าไหร่รูดได้กี่รายการ

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมีนาคม 2564 เงินเข้าเท่าไหร่รูดได้กี่รายการ

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมีนาคม รับเงินพิเศษ 500 บาท และเงินเราชนะ รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท เงินเข้าวันไหนอยากรู้เช็กเลย!

 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งการอุดหนุนซื้อสินค้า ค่าน้ำค่าไฟ รวมถึงเงินจากโครงการเราชนะ 7,000 บาท ที่รัฐบาลจะทยอยโอนเงินให้รายสัปดาห์ภายในเดือนมีนาคม 2564 ส่วนวงเงินจะเข้าวันไหนบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 700-800 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 300 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้รับ 200 บาทต่อเดือน เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 700 บาทต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

 

***ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 5

 

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 700 บาท
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 6

 

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 700 บาท
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 

 • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

 

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

 

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 7

 

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 700 บาท
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดที่ 8

 

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ทุกคนจะได้รับเงินจากโครงการเราชนะ เข้าบัตรฯ ทุกวันศุกร์ ดังนี้
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 300 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 675 บาท
  • กลุ่มที่เคยได้รับจากเดิม 200 บาทต่อเดือน + เงินพิเศษ 500 บาท = 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเราชนะ อีกงวดละ 700 บาท
 • ใช้สิทธิเราชนะผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านธงฟ้าประชารัฐ ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมเราชนะ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวัน 31 พ.ค. 64

 

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 

จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

 

 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
 • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 63-ก.ย. 64

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.sanook.com/money/822172/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *