🌟ข่าวดีคนพิการ🌟ปรับขึ้นอัตราวงเงินใหม่ เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

ปรับขึ้นอัตราวงเงินใหม่ เหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 40,000 บาท

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

 

คุณสมบัติ
1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
2. อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ยกเว้นกรณีการย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ภายหลังเกิดความพิการ)
3. ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
4. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
5. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

 

ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
– ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ
– บันได ติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง
– ทางเดินภายในบ้าน
– หลังคา ชานบ้าน สวน ทางเดินรอบบ้านภายนอกอาคาร
– รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและปลอดภัย

 

✅สิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (10) กำหนดเกี่ยวกับสิทธิการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย✅

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *