พก. ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

วานนี้ (22 ก.พ. 64) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพฯ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “การพัฒนารูปแบบ Inclusive Workplace in Thailand” ของวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของผู้ช่วยคนพิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” ของคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี และ “โครงการวิจัยการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น (โครงการต่อเนื่อง)” ของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย Reviewer 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ “การพัฒนากลไกการคมนาคมเพื่อส่งเสริมคนพิการให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง และก้าวสู่คนพิการ 4.0” ของ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการทางการเห็นในการจัดการขยะหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในช่วงการระบาดของ COVID-19 ผ่านนวัตกรรมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อของ ม.มหิดล โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Prototype) การออกกำลังกายและพักผ่อนในสวนสาธารณะของ กทม. เพื่อคนพิการทางการเห็น ระยะที่ 1 โดยมี พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่ในร่ม

 

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และหน้าจอ

 

 

ขอขอบคุณ  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *