องคมนตรี ตรวจเยี่ยม-แก้ปัญหาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา

 

ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จ.พังงา

 

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษานักเรียน ให้การต้อนรับ โดยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียน การพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของโรงเรียน

 

ทั้งนี้ ทางองคมนตรี ได้ติดตามในส่วนของการแก้ไขสภาพปัญหาและการแก้ไขจากการตรวจเยี่ยมที่ผ่านมา คือ การแก้ปัญหาน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้รับการประสานจากจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข มีการมอบหมายให้อำเภอตะกั่วป่า เข้ามาสำรวจเพิ่มเติมในส่วนของน้ำบาดาลและการขุดสระใหม่ให้มีพื้นที่มากขึ้นในการบรรจุน้ำและมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดตรัง ดำเนินการขุดน้ำบาดาล โดยเจาะลึก 80 เมตร บริเวณด้านข้างอาคาร ปวช.การโรงแรม โดยได้ทำการเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา รอการติดตั้งถังเก็บน้ำและติดตั้งระบบสูบน้ำ และเครื่องกรองน้ำ พร้อมทั้งปัญหาสระเก็บน้ำของโรงเรียน จังหวัดพังงาได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และอำเภอตะกั่วป่า ดำเนินการขุดลอกสระน้ำบริเวณหลังโรงเรียน แต่ไม่สามารถขุดลอกสระได้เนื่องจากเป็นฤดูฝน โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคูระบายน้ำแทน รวมทั้งเสนอปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เช่น ความต้องการงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

 

จากนั้นองคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมอาชีพของเด็กนักเรียน อาทิ การทำขนม การปลูกผัก เลี้ยงไก่ เป็ด

 

สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบางสัก ที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน สถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 แทนโรงเรียนบ้านบางสักเดิมที่เกิดความเสียหาย เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในลักษณะพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การดูแลสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการโรงแรมและช่างยนต์ เข้าเรียนแบบอยู่ประจำ และไป-กลับ โดยจัดการเรียนการสอนภายใต้คำขวัญของโรงเรียนคือ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 658 คน ข้าราชการครู 44 คน พนักงานราชการ 6 คน ครูอัตราจ้าง 44 คน พนักงานธุรการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราวคนงานและแม่บ้าน 12 คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ 6 คน รวมจำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น 113 คน

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://siangtai.com/2021/02/19/องคมนตรี-ตรวจเยี่ยม-แก้ป/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *