มูบาดาลา ปิโตรเลียม ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

มูบาดาลา ปิโตรเลียม ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

 

ในปัจจุบันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่าใดนักถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นถึงหนึ่งในสามของความพิการแต่กำเนิดหลัก ๆ โดยเยาวชนที่ได้รับการตรวจโรคช้า และได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเจ็บป่วย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิต

 

นอกจากนี้หลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนากระทบการดำเนินชีวิตของทุกคนแล้วเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดต้องประสบความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะครอบครัวของเยาวชนเหล่านี้ต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล โดยถึงแม้ว่าโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดจะสามารถรักษาได้ และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการพิการขึ้นได้ เยาวชนเหล่านี้ยังขาดแคลนความช่วยเหลือในการเข้ารับการรักษาทางการแพทย์

 

บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย)จำกัด ตระหนักถึงการให้ความสำคัญทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในหมู่เยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อปี 2547 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มอบเงินทุนช่วยเหลือโครงการผ่าตัดเยาวชนผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในครั้งนี้

 

 

 

ราเชด อัลบลูชิ ประธานบริษัท มูบาดาลาปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “มูบาดาลา ปิโตรเลียมได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้นเมื่อเราได้ทราบเรื่องน้อง ๆ เยาวชนผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เราจึงต้องการช่วยเหลืออนาคตของชาติเหล่านี้ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่เราได้เข้าไปดำเนินงานให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียว”

 

“โครงการนี้นอกจากจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจ และแสดงออกถึงทีมสปิริตของพนักงานของเราในการช่วยกันตกแต่งตุ๊กตา และถุงผ้าให้สวยงามแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้มีความเข้มแข็ง และต่อสู้กับโรคภัยต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย” ราเชดกล่าวเพิ่มเติม

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5976460

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *