นายกเมืองพัทยา “พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี” ประกาศ ลุยเต็มที่ ดันพัทยาสู่เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

เมื่อบ่ายวันที่ 9 เมษายน ณ ที่ว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี  พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่าง เมืองพัทยา กับ อพท.-องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองพัทยา และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล หรือ Tourism for All ร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วน ช่วยกันปรับปรุง พัฒนา อารยสถาปัตย์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนที้ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

ปรับปรุง พัฒนา FD แหล่งท่องเที่ยว ตึกอาคาร โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ฟุตบาททางเดินเท้า ท่าเรือ ชายหาด จุดชมวิว จุดแวะพัก และรถบริการรับส่งนักท่องเที่ยว ให้มี Friendly Design มีการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย เข้าถึงได้ทุกคน ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

“เมืองพัทยาจะต้องมีอารยสถาปัตย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ยิ่งต้องทำเรื่องอารยสถาปัตย์ เพื่อสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใช้รถเข็นได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็ก จะต้องมาเที่ยวเมืองพัทยาได้ สะดวก ปลอดภัย เราจึงต้องพัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง” นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เมืองพัทยา

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม จะมีกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของเมืองพัทยาทางด้านอารยสถาปัตย์ในจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ชายหาดเมืองพัทยา และโรงแรมที่พักต่างๆ เป็นต้น เพื่อเตรียมการปรับปรุง และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งที่เคยทำมาก่อนแล้ว อาจชำรุดทรุดโทรม ส่วนที่ยังไม่ได้ทำ ทางเมืองพัทยาก็จะดำเนินการต่อไป

จากนั้น ในราวปลายเดือนพฤษภาคม จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) เรื่อง Thailand Tourism for All : พัทยา เฟรนด์ลี่ดีไซน์ โมเดล ที่ห้องประชุม Friendly Design มูลนิธิพระพระมหาไถ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

“เราอยากให้เมืองพัทยา เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทย” นายกเมืองพัทยา กล่าวในที่สุด

ทางด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวภายหลังการประชุมว่า เมืองพัทยามีความตื่นตัวมากในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และการพัฒนาอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ซึ่งนายกเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญ และความร่วมมือเป็นอย่างมากในการที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ Tourism for All เกิดขึ้นได้จริงๆในเมืองพัทยานับจากนี้ไป

รอง ผอ.อพท.กล่าวอีกว่า จากนี้ไป น่าจะมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องตามมาอีกหลายอย่าง เช่น ทางลาดบริเวณชายหาดพัทยา จุดชมวิว การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ที่จะต้องคำนึงถึงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล  โดยเฉพาะเรื่องโรงแรมที่พัก ที่ปัจจุบันยังไม่ค่อยมีรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ใช้รถเข็น ทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งการประชุมวันนี้ได้เชิญนายกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ชลบุรี เข้าร่วมด้วย เพื่อจะได้นำเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนในส่วนของภาคเอกชนต่อไป

นอกจากนี้  อพท.จะจัดทำคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทั้งแบบสิ่งพิมพ์ และแบบออนไลน์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่  แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ที่มีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ และสามารถนำไปใช้งานได้

“อพท.ได้นำชุมชนท่องเที่ยวต่างๆในพัทยาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน Tourism for All ด้วย  เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในอนาคต อยากให้ขยายผลไปยังเมืองรองอื่นๆในภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับเมืองพัทยา คือ ระยอง จันทบุรี และ ตราด” รอง ผอ.อพท.กล่าวถึงโรดแม็ป Tourism for All ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไป

***Friendly Design (อารยสถาปัตย์) หมายถึง หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรมกับคนทุกวัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล

 

ขอบคุณ: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2084361921591110&set=pcb.2084362034924432&type=3&theater

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *