พม. รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากบริษัท แอคท์นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 

พม. รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จากบริษัท แอคท์นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามโครงการ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน”
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม

 

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบริโภค รวมมูลค่า 778,604 บาท จากคุณสุชาดา กุลตันติกร ผู้จัดการ บริษัท แอคท์นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ พม. Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม และตู้ “พม. ปันสุข” สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการ พม. Mobile “ปันสุข สู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยรถ พม. Mobile จะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เข้าไปในชุมชนที่เป็นพื้นที่ปิดและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โดยในวันนี้ บริษัท แอคท์นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการฯ และ ตู้ “พม. ปันสุข” ประกอบด้วย 1) ข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 2,500 ถุง 2) น้ำมันพืช จำนวน 2,400 ขวด 3) ปลากระป๋อง จำนวน 25,000 กระป๋อง 4) น้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด 5) น้ำปลา จำนวน 1,800 ขวด และ 6) นมกล่องรสจืด จำนวน 7,308 กล่อง ทั้งนี้ สำหรับตู้ “พม. ปันสุข” จะมีบริการตั้งอยู่หน้าบริเวณกระทรวงฯ โดยการนำสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาค ใส่ในตู้แจกจ่ายให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

 

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณ บริษัท แอคท์นาว ชิลเดรนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยกระทรวง พม. จะนำไปส่งมอบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนและอยู่ในภาวะยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. โทร. 0 2659 6476 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.banmuang.co.th/news/relation/222433

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *