นายอำเภอบางกรวย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบถุงยังชีพ

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จ.นนทบรุี ในฐานะนายกกิ่งกาชาด และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา (ศอญ.จอส.) พระราชทานอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จนท.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลปลายบาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน และกางเกงอนามัย ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง จำนวน 10 ราย

 

โดยดำเนินการตามโครงการ “คนบางกรวยไม่ทอดทิ้งกัน” พบปะเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ทุกเดือน ๆ ละ ประมาณ 550 คน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยให้นายอำเภอต้องหมั่นออกไปตรวจเยี่ยมดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเป็นประจำ เพื่อรับทราบข้อมูลในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประการสำคัญจะทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใดและเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีความห่วงใยครัวเรือนยากจน ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการรับทราบความเป็นอยู่ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และญาติพี่น้อง ในพื้นที่ ให้ดำรงชีวิต ต่อไปอย่างมีความหวัง โดยได้การมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้รับบริจาคสิ่งของจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้ประกอบการและผู้มีอุปการะคุณในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2568959

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *