สอศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มสนับสนุนผู้พิการและเด็กพิเศษเรียนอาชีวศึกษา

สอศ.เร่งหาแนวทางเพิ่มสนับสนุนผู้พิการและเด็กพิเศษเรียนอาชีวศึกษา

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของคนพิการ ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีความบกพร่อง หรือความพิการ และพิการซ้ำซ้อน ต้องใช้ความอดทน และความพยายามเป็นอย่างมาก ในการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมา สอศ.ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2564 สอศ.จึงเตรียมการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อไป

 

ดร.อรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ในส่วนของการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับคนพิการ ที่ สอศ. ได้เตรียมหารือ จะประกอบด้วย 3 กลุ่มรายการ ได้แก่ 1.กลุ่มรายการค่าตอบแทน เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนล่ามภาษามือ หรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 2. กลุ่มรายการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา และ 3.กลุ่มรายการสวัสดิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พักผู้เรียน และค่าพี่เลี้ยงดูแลหอพักสำหรับผู้เรียนประจำ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาหารือและจัดทำข้อสรุปเพื่อนำเสนอของบประมาณการสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้พิการและเด็กพิเศษให้ได้เรียนได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาในสายอาชีพตามที่ต้องการอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.ryt9.com/s/prg/3197039

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *