รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดโครงการ “การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารสานพลังครอบครัวยั่งยืน”

logomain

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารฯ ณ ศาลาประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารฯ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเปราะบาง ได้แก่ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย ครัวเรือนผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้มีผลผลิตทางการเกษตร สำหรับบริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่ายและเหลือเงินออม ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ ในจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 550 ครัวเรือน การอบรมในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 114 คน ได้รับการสนับสนุนสถานที่จากนายอำเภออำเภอพัทลุง

 

นางปราณี รัตนประยูร ประธานพิธีเปิดฯ ได้กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติ และเชื่อว่าหากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำความรู้มาปฏิบัติอย่างตั้งใจและจริงจัง จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งขอบคุณและให้กำลังใจหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการโครงการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารฯ

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210203131721871

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *