ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและตรังมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิ EDF เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและตรังมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิ EDF เพื่อเป็นทุนการศึกษานักเรียนด้อยโอกาส

 

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มประเสริฐ (กลาง) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราชและอาสาสมัคร ในโอกาสรับมอบเงินจากกล่องรับบริจาคของมูลนิธิที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณท่าอากาศยาน พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบจากกล่องรับบริจาคของมูลนิธิที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณท่าอากาศยานจังหวัดตรัง เพื่อสมทบทุนโครงการทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสในปีการศึกษา 2564 โดยมียอดเงินบริจาคจากทั้งสองสนามบินเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 99,191 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)

 

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสด้วยการมอบทุนการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 นอกจากนั้นยังร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนด้วย โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสใน 5,600 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัด ไปแล้ว 382,048 คน และดำเนินโครงการซีเอสอาร์ในพื้นที่ต่าง ๆ กว่า 200 โครงการ

 

จากการดำเนินงานในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส มูลนิธิ EDF เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

 

หน่วยงานและผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสผ่านบัญชี “มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)” ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 161-4-56698-0 ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 070-2-45369-0 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-7-59891-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 319-2-77744-8 และธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 069-2-41110-1 หลังจากโอนเงินบริจาคแล้วสามารถส่งเอกสารการโอนและแจ้งรายละเอียดเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่อีเมล public@edfthai.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมทำกิจกรรมกับมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ 02-579-9209 ถึง 11 หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.edfthai.org

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.ryt9.com/s/prg/3195558

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *