กระทรวง พม. เตรียมแนวทางรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ เราชนะ

logomain

 

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ด้วยรัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ครอบคลุมประชาชนหลากหลายกลุ่มอาชีพ ด้วยการสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน  กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย  จึงได้เตรียมแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” โดยมอบหมายให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมกับทีม  พม. One Home ในจังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายอื่น ๆ ในพื้นที่ และสายด่วน พม. โทร.  1300 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเปราะบางทุกคนที่มีสิทธิ์ได้รับทราบและลงทะเบียนโครงการดังกล่าว อีกทั้งช่วยเหลือผู้รับบริการในสถานรับรองของกระทรวง พม. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้เข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการฯ

 

กลุ่มเปราะบางขาดคุณสมบัติที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ”  กระทรวง พม. ได้เตรียมมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ได้แก่ ประเมินครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. อาทิ เงินสงเคราะห์  เงินทุนประกอบอาชีพ เป็นต้น  เสริมพลัง สร้างความเข้าใจ  และแนะนำทางเลือกของครอบครัวสำหรับการมีรายได้และอาชีพ และ ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ทุกจังหวัด ซึ่งกระทรวง พม. พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210128105011050

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *