เปิดวิธีลงทะเบียน ‘กู้ฉุกเฉิน’ 10,000 บาท สำหรับ ‘คนพิการ’ เพื่อประกอบอาชีพ

เปิดวิธีลงทะเบียน 'กู้ฉุกเฉิน' 10,000 บาท สำหรับ 'คนพิการ' เพื่อประกอบอาชีพ

 

เปิดวิธีลงทะเบียน “เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อประกอบอาชีพ” คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำ ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้เผยแพร่ข้อมูลหนึ่งในความช่วยเหลือจากภาครัฐเพื่อเยียวยาโควิด ให้กับ ผู้พิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการ ที่อาจได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ออกมาตรการ “ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)” ขึ้น เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th ได้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

 

161155576945

 

ทั้งนี้มาตรการ “ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ)” มีรายละเอียดหลัก ๆ ไว้ 4 ข้อ คือ

 

1.วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2.ไม่มีดอกเบี้ย

3.ไม่มีผู้ค้ำประกัน

4.เปิดให้บริการยื่นกู้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

 

  • ใครได้สิทธิบ้าง?

1.ผู้มีบัตรคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ

2.ต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป)

3.มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนไม่น้อยกว่า 90 วัน และมีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่ในท้องที่ที่ยื่นกู้ สามารถติดต่อได้

4.ต้องไม่มีประวัติเสียหาย ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุน หรือชำระหนี้คืนกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

5.ต้องได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

  • เอกสารใช้ในการขอกู้

– เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ “ผู้พิการ”

1. บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวคนพิการ (สำเนา/ตัวจริง)

2. ทะเบียนบ้าน (สำเนา/ตัวจริง)

3. รายละเอียด/วัตถุประสงค์ในการขอกู้ยืมเงิน

4. แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำ และสถานที่ประกอบอาชีพ โดยละเอียดอย่างละ 1 แผ่น

5. สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัยในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ยืม

6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ระบุชื่อผู้ขอกู้)

 

– เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ “ผู้ดูแลคนพิการ” ที่ใช้สิทธิ์ในการขอกู้ยืมเงินแทนคนพิการ

1. ชื่อผู้ดูแลที่อยู่บนบัตรคนพิการ หรือ

2. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลหรืออุปการะคนพิการ

3. เอกสารใบรับรองความเห็นของแพทย์ของคนพิการที่มีสภาพถึงขั้นไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ ต้องดูแลและอุปการะคนพิการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

161155739714

 

  • ลงทะเบียนขอรับเงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ได้อย่างไร?

ผู้ที่สนใจ ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ (คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ) วงเงิน 10,000 บาท จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th ระบบจะขึ้นรายละเอียดมาตรการให้อ่าน หลังจากนั้นคลิกตกลง ก็จะให้กรอกข้อมูลว่าผู้ขอกู้เป็นประเภทไหน ระหว่างคนพิการ หรือผู้ดูแล จังหวัดตามสถานประกอบที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัย ในกรณีคนพิการ จะให้กรอกเลขบัตรประชาชน และชื่อนาม-สกุล เพื่อตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำซ้อน

 

หากเป็นกรณีผู้ดูแลคนพิการที่เข้ามาขอกู้แทนผู้พิการ ให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลของผู้ดูแล จากนั้นให้กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลการขอกู้ซ้ำซ้อน เมื่อระบบตรวจสอบแล้ว และให้ผู้กู้สามารถยื่นกู้ได้ ให้กดปุ่มเริ่มคีย์คำร้อง ซึ่งจะต้องออกกรอกข้อมูลคนพิการให้ครบถ้วน และวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพและบุคคลที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรายละเอียดการชำระและประมาณการค่าใช้จ่าย จากนั้นกดปุ่มบันทึกข้อมูล

 

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเลขที่คำร้อง และให้รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือหากมีข้อมูลสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์คนพิการประจำจังหวัด

 

 

ขอขอบคุณ  https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/919051

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *