งบประมาณปี 65 เน้นการประหยัด มีประสิทธิภาพ

 

ดร.วิชัย พยัคฆโส
Payackso@gmail.com

 

รัฐบาลเคาะวงเงินงบประมาณปี 2565 ไว้แล้ว 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 1.859 ล้านบาท การจัดเก็บภาษีของรัฐลดลงจากปี 2564 ที่ประมาณไว้ 2.4 ล้านล้านบาท เป็นเงิน 2.77 แสนล้านบาท ทำให้ขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น 91,037.5 ล้านบาท

 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเมื่อ 11 ม.ค. 65 ที่ผ่านมา ขอให้ผู้รับงบประมาณทุกหน่วยใช้งบประมาณอย่างประหยัด ดังนี้

 

1.บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กระบวนการทำงานให้มากขึ้น เช่น การประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ รายจ่ายประจำที่ยังไม่จำเป็นให้ชะลอไปก่อน

 

2.ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ให้มีรายได้พอเพียงในการดำรงชีวิต

 

3. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเพิ่มศักยภาพด้วยการถ่ายโอนภารกิจการจัดการบริการสาธารณะ

 

4. จัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยใช้เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น เช่น เงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ มาใช้ในการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน

 

ทั้ง 4 ประเด็นหลักเป็นหัวใจของงบประมาณปี 65 เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 เช่น

 

1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ (Local Economy) เช่นการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ การจ้างงานในพื้นที่ช่วยเหลือ SME เป็นต้น

 

2)การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตระยะยาว (Future Growth) ในการหาช่องทางการตลาดแพทย์แผนไทยปัจจุบัน ยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งเสริมผู้ประกอบการ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

 

3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ (Human Capital) เป็นการพัฒนาคนในเรื่องของทักษะและคุณภาพชีวิต

 

4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งทางบก เรือ อากาศ และอุตสาหกรรมดิจิทัล นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน เป็นต้น

 

ปีหน้าจึงเป็นปีที่จะมีงบประมาณพัฒนาให้หน่วยรับงบประมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว ต้องใช้งบอย่างจำเป็นมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้เงินสะสมคงเหลือและเงินรายได้ของตนเองเพิ่มขึ้น และจะต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายชดเชยโควิด-19 อีกด้วย

 

รัฐบาลได้เตรียมงานปีหน้าไว้ สำหรับปีนี้โควิด-19 ยังอาละวาดอยู่ คงต้องช่วยกันระมัดระวังเป็นพิเศษ รัฐบาลรักษาผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาครหายดีแล้ว 500 คน เป็นข่าวดี มั่นใจว่าต้นกุมภาพันธ์ตัวเลขติดเชื้อจะลดลงเหลือเลข 2 ตัว นับเป็นข่าวดีต้อนรับวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์

 

รัฐบาลตัดสินใจทุ่มงบประมาณที่เหลืออยู่ 600,000 ล้านบาท ชดเชยให้กับประชาชนคนละ 3,500 บาท 2 เดือน 7,000 บาท คงเริ่มได้ 1 ก.พ. 65 เพราะต้องรอลุ้น ครม. 19 ม.ค.ก่อน ช่วยให้ประชาชนยิ้มออกได้บ้าง

 

 

ขอขอบคุณ  https://siamrath.co.th/n/212759

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *