พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ทุรกันดารแจ้งสิทธิ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

วันนี้ (5 เมษายน 2561) นายกิตติ อินทร์กุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลความเจริญ บ้านอ่าวลำแพน หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพลภาพ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในสิทธิที่บุคคลดังกล่าวควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย อาทิเช่น สิทธิของเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ เดือนละ 600 บาทต่อคน เด็กที่เจ็บป่วยต้องพาไปหาแพทย์เป็นประจำ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ตามความเป็นจริง

สิทธิของคนพิการที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง สามารถขอรับการสนับสนุนเงินในการซ้อมแซมบ้านได้หลังละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งมีเงินให้กู้ยืมรายละ 60,000-120,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน แต่ใช้ตัวบุคคลค้ำประกันแทน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น สิทธิของผู้สูงอายุสามารถกู้เงินได้เช่นเดียวกัน รายละไม่เกิน 30,000 บาท และขอสนับสนุนเงินในการซ้อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง ได้หลังละ 20,000 บาท ส่วนผู้ป่วยติดเตียงสามารถขอความช่วยเหลืออุปกรณ์ความจำเป็นในชีวิตประจำวัน หรือสุขาพาสุข ราวจับในห้องสุขา หรือภายในบ้าน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สิทธิต่างๆ เหล่านี้ญาติพี่น้องของบุคคลดังกล่าวสามารถไปยื่นแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้ในวันเวลาราชการ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทันใจ

โอกาสนี้ นายกิตติ อินทร์กุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้รับเด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์ พงศ์หวาน อายุ 11 ปี อยู่บ้านเลขที่ 322 หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยจะพาไปหาแพทย์ทางสายตรวจตรวจดวงตาหาสาเหตุที่มอบไม่เห็น รับจะนำสุขาพาสุขมาติดตั้งในห้องสุขา ให้กับนายจัด ภู่สาย อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 8 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ขอบคุณ… https://goo.gl/CunhvA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *